Peuters: Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Wanneer kinderfysiotherapie bij peuters?

– Een motorische ontwikkelingsachterstand;
– Niet kunnen lopen of een afwijkend looppatroon;
– Een lage of hoge spierspanning;
– Orthopedische afwijkingen;
– Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden;
– Ademhalingsproblematiek;
– Mentale retardatie;
– Cerebrale parese.