De kinderfysiotherapeut is specialist in het bewegend functioneren van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs, door te bewegen ontwikkelen kinderen de zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen verloopt deze ontwikkeling anders of vertraagd. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen.
Bij vragen over de ontwikkeling en het bewegen van uw kind kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Aanmelding:
Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind kunt u zelf een afspraak maken via DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie) of via een verwijzing van een arts.

Intake en onderzoek:
Tijdens de intake wordt via een vraaggesprek de hulpvraag van het kind in kaart gebracht.
Door middel van het intake gesprek, het onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het kind.
U als ouder, maar ook andere betrokkenen, zoals een arts of de leerkracht, kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek wordt gekeken of behandeling van de kinderfysiotherapeut geïndiceerd is. Soms is alleen advies voldoende.

 

Behandeling:
Wanneer er een indicatie is stellen we een behandelplan op en wordt deze besproken met de ouders en/of met het kind zelf. De behandeling wordt vaak in spelvorm aangeboden waarbij ouders en/of de omgeving van het kind actief betrokken worden. Hiermee wordt geprobeerd voorwaarden te scheppen voor een optimale ontwikkeling van uw kind. Tevens kan advies worden gegeven over eventueel aanvullend onderzoek.

Vergoeding:
Kinderfysiotherapie wordt vrijwel altijd vergoed, maar informeer zelf bij uw zorgverzekeraar waar u, op basis van uw zorgverzekering, recht op heeft. Zowel met, als zonder verwijzing worden de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Indien meer behandelingen nodig zijn, kan dit vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen vergoed worden, hangt af van uw aanvullende zorgverzekering.