Baby’s: Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of uw huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. 


Wanneer kinderfysiotherapie bij baby's?

– Asymmetrie / voorkeurshouding;
– Een motorische ontwikkelingsachterstand;
– Overstrekken;
– Billenschuiven;
– Prematuriteit (vroeggeboorte);
– Een lage of juist hoge spierspanning;
– Passiviteit / moeite met houdingsveranderingen;
– Onrust / huilbaby;
– Cerebrale parese, spina bifida;
– Plexus brachialis laesie (t.g.v. de bevalling).